ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง สพป. น่าน เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 78.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 74.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกาใส สพป. น่าน เขต 1 74.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 72.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านครกคำ สพป. น่าน เขต 1 70.34 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน