ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน