ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป. น่าน เขต 1 91.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. น่าน เขต 1 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 87.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ สพป. น่าน เขต 1 87.98 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 83.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 81.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชตวัน สพป. น่าน เขต 1 81.65 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 81.31 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 80.65 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. น่าน เขต 1 76.65 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 76.65 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านศรีเกิด สพป. น่าน เขต 1 74.98 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 73.99 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 71.31 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน