ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 80.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 73.98 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 71.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน