ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปิงใน สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชตวัน สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด สพป. น่าน เขต 1 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 46 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน