ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฝั่งหมิ่น สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน