ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน