ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน