ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะเลียม สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน