ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 94.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเลา สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 83.64 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต 1 83.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี สพป. น่าน เขต 1 83.31 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 77.73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. น่าน เขต 1 76.27 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 76.12 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. น่าน เขต 1 72.98 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 72.24 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 71.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวัวแดง สพป. น่าน เขต 1 65.81 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 64.29 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. น่าน เขต 1 64.02 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 63.76 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันติภาพ สพป. น่าน เขต 1 56.15 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 50.3 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 24.19 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน