ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะเลียม สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน