ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวัวแดง สพป. น่าน เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 99.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง สพป. น่าน เขต 1 98.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 91.11 ทอง 4  
5 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 84.44 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 83.29 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 80.85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 79.89 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 78.24 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 77.39 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 74.48 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 70.79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 69.3 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปิงใน สพป. น่าน เขต 1 67.83 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป. น่าน เขต 1 67.28 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 65.39 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 65.02 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 65.01 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน