ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 95.14 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวัวแดง สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 84.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 82.51 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 74.94 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป. น่าน เขต 1 74.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 73.34 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 72.94 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 71.69 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง สพป. น่าน เขต 1 71.46 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 71.17 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 71.06 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 70.26 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป. น่าน เขต 1 69.34 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 68.77 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 66.6 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 64.6 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 1 63.86 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน