ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 71.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 67.33 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน