ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 89.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 71.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 71.12 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 61.95 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 61.36 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 36 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน