ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 95.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 93.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 85.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 63.81 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 61.22 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 54.65 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 38.54 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน