ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 83.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี สพป. น่าน เขต 1 82.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 81.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 79.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 77.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพะเยา สพป. น่าน เขต 1 76.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. น่าน เขต 1 73.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 71.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป. น่าน เขต 1 71.5 เงิน 14  
16 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 65.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน