ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรหม สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 80.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน