ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 80.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 78.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 78.5 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 77.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 77.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 74.75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน