ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 93.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 90.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 88.68 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 1 86.33 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน