ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ สพป. น่าน เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 83.33 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน