ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน