ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน