ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาก้า สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน