ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนฝั่งหมิ่น สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 - -  
12 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน