ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน