ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้าม สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน