ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนากอก สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำอูน สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน