ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนากอก สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านห้วยปุก สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งคำ สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. น่าน เขต 1 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน