ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพะเยา สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะเนียน สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน