ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน