ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผาขวาง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสะเนียน สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน