ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 89.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป. น่าน เขต 1 87.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทัพม่าน สพป. น่าน เขต 1 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะเนียน สพป. น่าน เขต 1 85.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 84.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 84.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 83.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 83.75 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านไพรอุดม สพป. น่าน เขต 1 83.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 82.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 80.5 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน