ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 82.13 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 78.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 78.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 75.38 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สพป. น่าน เขต 1 72.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 72.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 72.38 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สพป. น่าน เขต 1 71.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 70.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 68.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน