ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีเกิด สพป. น่าน เขต 1 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 84.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 77.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 75.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. น่าน เขต 1 75.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 69.4 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 69.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวัวแดง สพป. น่าน เขต 1 57.8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 57.4 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 57.2 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 56.2 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 55.8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านทัพม่าน สพป. น่าน เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 53.6 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 53.4 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 53.2 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน