ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระคุณานุบาล สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่งคำ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน