ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 86.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 75.63 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งคำ สพป. น่าน เขต 1 75.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 74.63 เงิน 9  
10 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สพป. น่าน เขต 1 73.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป. น่าน เขต 1 73.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพรหม สพป. น่าน เขต 1 72.88 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 70.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สพป. น่าน เขต 1 68.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 65.25 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน