ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 90.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 77.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 77.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน