ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนากอก สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนบ้านนาสา สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
13 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
15 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
16 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
17 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  
18 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 30 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน