ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน