ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) สพป. น่าน เขต 1 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเลา สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน