ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 - -  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 - -  
6 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. น่าน เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 - -  
8 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน