ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต 1 73.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 70.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 67.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาไลย สพป. น่าน เขต 1 66.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 61.1 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา สพป. น่าน เขต 1 60.8 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 58.8 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน