ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 87.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 68.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 65.8 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 65.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 62.2 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 61.4 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 57.2 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 50.2 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาสา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน