ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 73.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน