ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 35 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านทัพม่าน สพป. น่าน เขต 1 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านพะเยา สพป. น่าน เขต 1 25 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 25 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 15 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน