ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 57.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต 1 22.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 17.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง สพป. น่าน เขต 1 17.5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย สพป. น่าน เขต 1 7.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต 1 2.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 2.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 2.5 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน