ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 15 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 15 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 15 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน