ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 91.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 82.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต 1 74.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 1 73.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 71.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 70.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 69.8 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 64.2 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 61.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน