ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 78.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 76.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 72.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 - -  
10 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน